Historien til Ås fysioterapi og treningssenter

Historien til Ås fysioterapi og treningssenter

For deg som har blitt glad i treningssenteret vårt over mange år og har lyst til å mimre litt, for deg som liker historie – her får du vite litt om Ås fysioterapi og treningssenter.
Ildsjel og pådriver Jan Wold, utdannet idrettsfysioterapeut, sørget for driften av fysioterapi og treningssenteret i Myrveien 10 i over 26 år. Hans energiske kone Kari-Anne spilte også en betydelig rolle i senterets stiftelse og utvikling. Det hele startet i 1983 med oppkjøp av en tomt på 2,7 mål. Rundt 3000 m3 torvjord ble skiftet ut med sand før et bygg på to etasjer og grunnflate på 600 m2 ble reist på 10 dager. Bygget sto ferdig i mai 1984 og den 24. august samme år åpnet Jan Ås Helsesportsenter. Dette drev han i et år før Ole Tom og Helge Aalerud overtok driften av treningssenteret i 11 år. Jan jobbet som fysioterapeut og drev den fysikalske avdelingen. Senteret bestod av resepsjon med sitteområde, fysikalsk avdeling, boblebad, sal med treningsapparater, 3 Squash baner og enda et sosialt sitteområde.

Wold sørget stadig for investeringer og utvikling av treningslokalene. I 1986 ble et 500 m2 tilbygg satt opp i retning jernbanen. Ås Karateklubb startet sin leie i dette bygget og er der fremdeles. I 1990 ble deler av hovedbygget gjort om til en sal der det ble holdt aerobic og senior trim. En periode ble den utleid til Danseloftet v/ Torgunn Wold og Gro Malones. Det ble laget legelokaler der Haldor Helland hadde sin praksis frem til han ble pensjonist i 2003. I 1997 tok Fitness ved Thorbjørn Frydenlund over driften av treningssenteret for seks år, mens Jan fremdeles jobbet som fysioterapeut og drev den fysikalske avdelingen.

Wold tok i 2003 tilbake driften av treningssenteret. Han sluttet selv som fysioterapeut og bygde legelokalene om til en ny fysikalsk avdeling der han var leder for 6 fysioterapeuter. Senteret fikk navnet Ås fysioterapi og treningssenter! En ny spinsal ble laget i 2. etasje, boblebadet ble fjernet og det ble gjort oppgraderinger av treningsinventar og mye oppussing.

I 2005 ble det satt opp et nytt tilbygg på 400 m2 med en stor sal i 1. etasje (sal A) og en utvidet vektavdeling i 2. etasje. Sommeren 2010 ble en helt ny og større spinsal laget i 2. etasje.

Etter 40 år i bransjen solgte Jan Ås fysioterapi og treningssenter for aktive dager som pensjonist. Han satte sin fulle tillit til den nye eieren, Roddy McLeod, fra 2010. McLeod startet som deltidsansatt på senteret i 2004, er utdannet økonom og personlig trener. Han har blant annet militær bakgrunn og har spilt håndball og Squash på høyt nivå. Selv om Wold inntok pensjonisttilværelsen følger han fortsatt McLeods drift av senteret. McLeod omtaler Jan Wold som sin kloke mentor.

McLeod sin drift av senteret startet med stor aktivitet på Squash banene og mye fokus på å kurse og utdanne gruppetimeinstruktører og personlige trenere. Økningen i saltimer var enorm og nådde etter hvert over 100 timer i uka. Det meste av senteret ble pusset opp, utstyrsparken ble oppgradert og det ble laget et stort rom for barnepass.

August 2013 åpnet han et samarbeidende Xpress treningssenter i Ås sentrum der Ås Kampsportklubb etter hvert flyttet inn.

Hele Xpress senteret ble sommeren 2016 omlokalisert til Myrveien 12 ved siden av Ås fysioterapi og treningssenter, og det ble utvidet med en klatrehall.

McLeod slo seg sammen med partner Thorbjørn Berger i 2015 og de påfølgende år har duoen åpnet flere samarbeidende treningssentre i Follo og Indre Østfold. I dag tilbyr Ås fysioterapi og treningssenter og Xpress Performance nesten 3000 m2 med variert og ren treningsglede og et av de største og bredeste treningstilbud i Norge. Reisen er langt fra over!