Vilkår for åpent treningssenter!

Vilkår for åpent treningssenter!

Treningssentrene kan åpnes dersom følgende vilkår er oppfylt:
• Virksomheten må være bemannet.
• Deltakere på organiserte aktiviteter må melde fra i forkant.
• Personalet/ansvarlig må ha oversikt over hvem som er i lokalet.
• Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og tidsrom for når de er til stede, og opplysningene må være tilgjengelig i 14 dager.
• Garderober og dusjanlegg skal være stengt for deltakere.
• Det åpnes ikke for drop-in kunder.
• De som deltar på aktiviteter må holde minst to meter avstand til andre deltakere.
• Veiledere fra Folkehelseinstituttet og organisasjoner som virksomhetene og aktivitetene er tilknyttet, må følges.


Comments are closed.